051/ 211 – 888

Prošle godine preko SOS telefona pomoć potražilo oko 150 žrtava nasilja, ove godine telefon pruža uz psihološku i besplatnu pravnu pomoć

Prošle godine preko SOS telefona pomoć potražilo oko 150 žrtava nasilja, ove godine telefon pruža uz psihološku i besplatnu pravnu pomoć

Prošle godine preko SOS telefona pomoć potražilo oko 150 žrtava nasilja, ove godine telefon pruža uz psihološku i besplatnu pravnu pomoć