1 800 SPORTAŠA

Od 10. rujna Rijeka je domaćin Europskim master prvenstvima u daljinskom plivanju i vaterpolu

Od 10. rujna Rijeka je domaćin Europskim master prvenstvima u daljinskom plivanju i vaterpolu

Od 10. rujna Rijeka je domaćin Europskim master prvenstvima u daljinskom plivanju i vaterpolu