15 godina riječkog Ureda pravobraniteljice za djecu

U Art-kvartu Benčić tim će povodom biti održana tribina i predstavljanje knjige S obje strane rešetke – Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru. 

Tribina pod nazivom „Petnaest godina riječkog ureda pravobraniteljice za djecu – postignuća i izazovi“ održat će se 5. listopada 2002. u Dječjoj kući u Art-kvartu „Benčić“ u 10 sati. Tom će se prilikom također predstaviti knjiga „S obje strane rešetke. Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru“. Na tribini će sudjelovati i djeca i mladi uključeni u projekte dječje participacije Ureda pravobraniteljice za djecu, iz Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu – MMS-a i Foruma mladih 16+. 

Regionalni ured pravobraniteljice za djecu u Rijeci službeno je otvoren 1. listopada 2007., a njegovo je djelovanje usmjereno osobito na područje triju županija: Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske. Ured je otvoren s ciljem da se djelovanje pravobraniteljice približi djeci i građanima koji žive na ovim područjima, kao i da se ojačaju kontakti s institucijama i organizacijama koje na regionalnoj i lokalnoj razini mogu pridonijeti zaštiti i ostvarivanju prava djece. Poticaj širenju djelovanja Ureda pravobraniteljice za djecu i izvan glavnoga grada Hrvatske bila je Preporuka UN-ovog Odbora za prava djeteta Republici Hrvatskoj da nastavi jačati potporu Pravobranitelju za djecu i njegovu djelovanju na lokalnoj razini kako bi ga se približilo i učinilo pristupačnijim djeci u svim krajevima države. 

U nastavku tribine predstavit će se knjiga „S obje strane rešetke. Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru“, objavljena u nakladi Pravobranitelja za djecu. Knjigu će predstaviti njezine suautorice – zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika te novinarka i publicistkinja Višnja Biti. 

U petak, 7. listopada, pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević će sa svojim suradnicama sudjelovati na svečanom otvaranju 14. susreta gradova i općina prijatelja djece, koji organizira Grad Rijeka u Art-kinu, gdje će se susresti s djecom iz cijele Hrvatske.