150 GODINA TORPEDA

Povratkom najstarijih primjeraka sinoć u Rijeci obilježen dan kada je ispaljen prvi torpedo

Povratkom najstarijih primjeraka sinoć u Rijeci obilježen dan kada je ispaljen prvi torpedo

Povratkom najstarijih primjeraka sinoć u Rijeci obilježen dan kada je ispaljen prvi torpedo