20. OBLJETNICA

Ekonomska škola Mije Mirkovića već 20 godina obrazuje učenike s teškoćama u razvoju

Ekonomska škola Mije Mirkovića već 20 godina obrazuje učenike s teškoćama u razvoju

Ekonomska škola Mije Mirkovića već 20 godina obrazuje učenike s teškoćama u razvoju