30 TISUĆA KUNA ZA TREĆE DIJETE

Crikvenica krenula s novim pronatalitetnim mjerama, za treće i svako sljedeće dijete Grad daje 30 tisuća kuna

Crikvenica krenula s novim pronatalitetnim mjerama, za treće i svako sljedeće dijete Grad daje 30 tisuća kuna

Crikvenica krenula s novim pronatalitetnim mjerama, za treće i svako sljedeće dijete Grad daje 30 tisuća kuna