5 GODINA ZGRADE HEMODIJALIZE

Zahvaljujući odličnim uvjetima u Rijeci smanjena smrtnost bubrežnih bolesnika

Zahvaljujući odličnim uvjetima u Rijeci smanjena smrtnost bubrežnih bolesnika

Zahvaljujući odličnim uvjetima u Rijeci smanjena smrtnost bubrežnih bolesnika