60+

60+

Rad Matice umirovljenika Rijeke
Osnovna djelatnost Matice umirovljenika Rijeke je okupljanje umirovljenika i osoba treće životne dobi, briga i skrb za potrebite.
U Maticu se može učlaniti svaki umirovljenik uz predočenje odreska od mirovine ili rješenja o mirovini. Članovi Matice mogu postati i druge radno neaktivne osobe starije od 65 godina, koje tijekom života nisu ostvarile pravo na mirovinu.
Matica umirovljenika Rijeka u suradnji s Gradom Rijeka provodi niz programa namijenjenih osobama treće životne dobi.
Zahvaljujući toj suradnji 2014. godine pokrenuta je web stranica Penzići, namijenjena osobama treće životne dobi.