60+

Radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba, unapređenja zdravstvene zaštite starijeg pučanstva Odsjek provodi javno-zdravstvene aktivnosti kojima je cilj: promocija aktivnog, zdravog, produktivnog starenja, mjere primarne, sekundarne, tercijarne prevencije, očuvanje funkcionalne sposobnosti starijih, unapređenje pozitivnog zdravstvenog ponašanja starijeg čovjeka, prevencija rizičnih čimbenika u nastanku bolesti i ozljeda, zadržavanje starijeg čovjeka što je duže moguće u njegovom prebivalištu lokalne zajednice u kojoj živi uz vlastitu obitelj.

GOSTI:

1. HELENA GLIBOTIĆ KRESINA, Odsjek za gerontologiju NZZJZ PGŽ

2. NEVENKA VLAH, Odsjek za gerontologiju NZZJZ PGŽ

60+