60 +

I ove godine bili smo na Festivalu rekreacije starijih osoba. Ovoga puta u Opatiji.

I ove godine bili smo na Festivalu rekreacije starijih osoba. Ovoga puta u Opatiji.

I ove godine bili smo na Festivalu rekreacije starijih osoba. Ovoga puta u Opatiji.