60 DANA DO ZATVARANJA

Ministar Tomislav Ćorić produljio je rok sanacije problema na Marišćini. Ukoliko se do tada ne riješi, predložit će zatvaranje centra.

Ministar Tomislav Ćorić produljio je rok sanacije problema na Marišćini. Ukoliko se do tada ne riješi, predložit će zatvaranje centra.

Ministar Tomislav Ćorić produljio je rok sanacije problema na Marišćini. Ukoliko se do tada ne riješi, predložit će zatvaranje centra.