9. BLJAK FEST

Teleći mozak, bikova jaja, juneće oko i svinjske nožice bili su samo neki od specijaliteta na ovogodišnjem Bljak festu

Teleći mozak, bikova jaja, juneće oko i svinjske nožice bili su samo neki od specijaliteta na ovogodišnjem Bljak festu

Teleći
mozak, bikova jaja, juneće oko i svinjske nožice bili su samo neki
od specijaliteta na ovogodišnjem Bljak festu