90 GODINA USPJEŠNOG RADA

Hotelijersko turistička škola Opatija proslavila veliki jubilej – već 90 godina obrazuje kvalitetne kadrove u turizmu

Hotelijersko turistička škola Opatija proslavila veliki jubilej – već 90 godina obrazuje kvalitetne kadrove u turizmu

Hotelijersko turistička
škola Opatija proslavila veliki jubilej – već 90 godina obrazuje
kvalitetne kadrove u turizmu