Aci marina opatija

Najbolja luka za sidrenje jahti do 40 metara na sjevernome Jadranu nalazi se na izuzetno dobrom položaju u odnosu na veća europska središta i međunarodne zračne luke. Riječ je o ACI marini Opatija u Ičićima, luci što je zbog svoje opremljenosti i uopće uvjeta što ih nudi na vrlo dobru glasu među nautičarima i zaljubljenicima u plovidbu Jadranom.

Najbolja luka za sidrenje jahti do 40 metara na sjevernome Jadranu nalazi se na izuzetno dobrom položaju u odnosu na veća europska središta i međunarodne zračne luke. Riječ je o ACI marini Opatija u Ičićima, luci što je zbog svoje opremljenosti i uopće uvjeta što ih nudi na vrlo dobru glasu među nautičarima i zaljubljenicima u plovidbu Jadranom.

Najbolja luka za sidrenje jahti do 40 metara na sjevernome Jadranu nalazi se na izuzetno dobrom položaju u odnosu na veća europska središta i međunarodne zračne luke. Riječ je o ACI marini Opatija u Ičićima, luci što je  zbog svoje opremljenosti i uopće uvjeta što ih nudi na vrlo dobru glasu među nautičarima i zaljubljenicima u plovidbu Jadranom.