ACI MARINA RIJEKA – Studija o utjecaju na okoliš

Tema današnje emisije je Studija o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš.

Do 5. siječnja 2023. trajala je javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš. Temeljem analize utjecaja dat je prijedlog mjera zaštite tijekom pripreme, gradnje i korištenja te prijedlog praćenja stanja okoliša: Program praćenja stanja voda i Program praćenja stanja životnih zajednica morskog dna. U zaključku studije stoji kako postojeće stanje luke Baroš karakterizira zapušteno lučko područje, lučka mehanizacija (dizalice), objekti i nefunkcionalni prostor. Vidljiva je potreba hitne obnove i prenamjene ovog značajnog prostora. Nadalje se ističe kako izgradnja nove luke nautičkog turizma donosi veliki pozitivan utjecaj u uži i širi prostor zahvata te čini okosnicu u realizaciji ostalih planskih ciljeva koji se odnose na razvoj obalnog pojasa. Može se zaključiti da je ovaj zahvat uz primjenu propisanih mjera zaštite prihvatljiv za okoliš.