Agility na kantridi

80 pasa i njihovih vlasnika sudjelovalo na natjecanju u svladavanju prepreka

80 pasa i njihovih vlasnika sudjelovalo na natjecanju u svladavanju prepreka

80
pasa i njihovih vlasnika sudjelovalo na natjecanju u svladavanju
prepreka