Aktivni vikend u gorskom kotaru

Ovoga vikenda možete se rashladiti na 11. plivačkom mintingu Kupom uzvodno u Brodu na Kupi, ali se i zagrijati na Kupskom triatlonu.U Nacionalnom parku Risnjak 8. kolovoza održat će se tradicionalni Furmanski dan.

Ovoga vikenda možete se rashladiti na 11. plivačkom mintingu Kupom uzvodno u Brodu na Kupi, ali se i zagrijati na Kupskom triatlonu.U Nacionalnom parku Risnjak 8. kolovoza održat će se tradicionalni Furmanski dan.

Ovoga vikenda možete se rashladiti na 11. plivačkom mintingu Kupom uzvodno u Brodu na Kupi, ali se i zagrijati na Kupskom triatlonu.U Nacionalnom parku Risnjak 8. kolovoza održat će se tradicionalni Furmanski dan.