Aktualni sat

Burna rasprava između Vojka Obersnela i Hrvoja Burića koja je začinila aktualni sat gradskog vijeća. Tema uloge Hrvoja Burića kao nekadašnjeg predsjednika nadzornog odbora tvornice TIBO raspršila je emocije s obje strane.

Burna rasprava između Vojka Obersnela i Hrvoja Burića koja je začinila aktualni sat gradskog vijeća. Tema uloge Hrvoja Burića kao nekadašnjeg predsjednika nadzornog odbora tvornice TIBO raspršila je emocije s obje strane.

Burna rasprava između Vojka Obersnela i Hrvoja Burića koja je začinila aktualni sat gradskog vijeća. Tema uloge Hrvoja Burića kao nekadašnjeg predsjednika nadzornog odbora tvornice TIBO raspršila je emocije s obje strane.