Alarmantna situacija

Za spas 3. maja dogovorena zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke  i Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Za spas 3. maja dogovorena zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke  i Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Za spas 3. maja dogovorena zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke   i Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.