Alergije

Proljeće i cvatnja bilja mnogim alergičarima predstavlja značajan zdravstveni problem. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije objavio je da je u zraku trenutno prisutna pelud čempresa, platane, borova i porodice kopriva u visokim koncentracijama.

Proljeće i cvatnja bilja mnogim alergičarima predstavlja značajan zdravstveni problem. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije objavio je da je u zraku trenutno prisutna pelud čempresa, platane, borova i porodice kopriva u visokim koncentracijama.

Proljeće i cvatnja bilja mnogim alergičarima predstavlja značajan zdravstveni problem.  Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije objavio je da je u zraku trenutno prisutna pelud čempresa, platane, borova i porodice kopriva u visokim koncentracijama.