Ana Perić Hadžić nova je dekanica Pomorskog fakulteta

FB_IMG_1647984796471

Izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić  izabrana je  za novu dekanicu Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nova dekanica izvanredni je profesor na Zavodu za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu, te trenutno obnaša dužnost prodekanice za poslovne odnose. Na dekansku je dužnost izabrana za trogodišnje mandatno razdoblje, a dužnost će preuzeti 01. listopada 2022. godine.