ANKETA – 2017?

Ušli smo u 2018. godinu, a 2017. ostavljamo iza nas. Vrijeme je to kada se osvrćemo na događaje koji su obilježili proteklo razdoblje od 365 dana stoga smo građane na Korzu upitali što im je obilježilo 2017. godinu.

Ušli smo u 2018. godinu, a 2017. ostavljamo iza nas. Vrijeme je to kada se osvrćemo na događaje koji su obilježili proteklo razdoblje od 365 dana stoga smo građane na Korzu upitali što im je obilježilo 2017. godinu.

Ušli smo u 2018. godinu, a 2017. ostavljamo iza nas. Vrijeme je to kada se osvrćemo na događaje koji su obilježili proteklo razdoblje od 365 dana stoga smo građane na Korzu upitali što im je obilježilo 2017. godinu.