ANTIČKA FEŠTA

Na ostacima starorimskog grada kraj Omišlja i nastavlja se zabava baš kao i prije 2000 tisuće godina

Na ostacima starorimskog grada kraj Omišlja i nastavlja se zabava baš kao i prije 2000 tisuće godina

Na ostacima starorimskog grada kraj Omišlja i nastavlja se zabava baš kao i prije 2000 tisuće godina