ANTIČKI DANI NA FULFINUMU

Ostaci rimskog grada Fulfinuma iz 1. stoljeća na lokaciji Mirine kraj Omišlja poslužit će kao kulisa devetim Antičkim danima

Ostaci rimskog grada Fulfinuma iz 1. stoljeća na lokaciji Mirine kraj Omišlja poslužit će kao kulisa devetim Antičkim danima

Ostaci rimskog grada Fulfinuma iz 1. stoljeća na lokaciji Mirine kraj Omišlja poslužit će kao kulisa devetim Antičkim danima