APEL ZA POMOĆ!

Sklonište za nezbrinute životinje u Liču okupilo udomitelje i one koji će to tek postati, dom traži 80 pasa.

Sklonište za nezbrinute životinje u Liču okupilo udomitelje i one koji će to tek postati, dom traži 80 pasa.

Sklonište za nezbrinute životinje u Liču okupilo udomitelje i one koji će to tek postati, dom traži 80 pasa.