Audiologija

Centar za audiologiju i fonijatriju ponos je riječkog KBC-a. Od 2009 fonijatrija je u potpunosti opremljen što se tiče kadra, aparature i opreme, a kada je kadar u pitanju, Centar će sljedeće godine dobiti tek drugog fonokirurga u državi.

Centar za audiologiju i fonijatriju ponos je riječkog KBC-a. Od 2009 fonijatrija je u potpunosti opremljen što se tiče kadra, aparature i opreme, a kada je kadar u pitanju, Centar će sljedeće godine dobiti tek drugog fonokirurga u državi.

Centar za audiologiju i fonijatriju ponos je riječkog KBC-a. Od 2009 fonijatrija je u potpunosti opremljen što se tiče kadra, aparature i opreme, a kada je kadar u pitanju, Centar će sljedeće godine dobiti tek drugog fonokirurga u državi.