Aukcija slika

Na ovogodišnjoj aukciji slika u konobi Tarsa, u organizaciji poduzeća Metis i Zaklade Sveučilišta u Rijeci, prikupljeno je 164 tisuće kuna.

Na ovogodišnjoj aukciji slika u konobi Tarsa, u organizaciji poduzeća Metis i Zaklade Sveučilišta u Rijeci, prikupljeno je 164 tisuće kuna.

Na ovogodišnjoj aukciji slika u konobi Tarsa, u organizaciji poduzeća Metis i Zaklade Sveučilišta u Rijeci, prikupljeno je 164 tisuće kuna.