Azil u Klani

Županijski centar za dobrobit životinja koji će se graditi u Općini Klana, nedaleko asfaltne baze, jedan je od primarnih projekata Primorsko-goranske županije.

Županijski centar za dobrobit životinja koji će se graditi u Općini Klana, nedaleko asfaltne baze, jedan je od primarnih projekata Primorsko-goranske županije.

Županijski centar za dobrobit životinja koji će se graditi u Općini Klana, nedaleko asfaltne baze, jedan je od primarnih projekata Primorsko-goranske županije. Budući centar će osim azila za oko 250 pasa, kao i za mačke, imati i hotel za kućne ljubimce, edukacijski centar u kojem će djeca vrtića i osnovnih škola imati priliku vidjeti konja, kravu, kozu, ovcu i  druge domaće životinje. Predviđa se i centar za obuku pasa za posebne namjene – policijske pse i vodiče hendikepiranih osoba. Projektna dokumentacija  koju je izradio Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje je spremna. Projekt je težak 17 milijuna  kuna, a od toga će županija osigurati osnovu za gradnju, kako ističe viši savjetnik za izradu prostornih planova dipl. ing. arh. Duško Dobrila: „Pod time mislim na izgradnju i uređenje područja centara, izgradnju, i priključenje na županijsku cestu koja je dužine 600 metara. Dok će se novac za izgradnju ostalih dijelova tražiti i od privatnih ulagača te ćemo projekt kandidirati za predpristupne fondove.”
U tijeku je rješavanje složenih imovinsko pravnih pitanja i prenošenje vlasništva nad zemljištem na Primorsko-goransku županiju. Izgradnja prostora samog azila bi treba početi uskoro.
Iako je izgradnja azila u Klani svojedobno uzburkala duhove, danas je priča drugačija. Općina  Klana neće financijski sudjelovati u projektu, ali  ga pozdravlja.