AZIL ZA ŽIVOTINJE

Veterinarska stanica Rijeka u goranskom mjestu Lič smjestila je Sklonište za životinje za pružanje skrbi napuštenim psima s područja Gorskog kotara i Like, odnosno zbrinute sa teritorija gradova i općina na kojima Veterinarska stanica Rijeka ima sklopljen ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja. Kapacit je bio namjenjen za smještaj 30 pasa no danas je taj broj udvostručen.

Veterinarska stanica Rijeka u goranskom mjestu Lič smjestila je Sklonište za životinje za pružanje skrbi napuštenim psima s područja Gorskog kotara i Like, odnosno zbrinute sa teritorija gradova i općina na kojima Veterinarska stanica Rijeka ima sklopljen ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja. Kapacit je bio namjenjen za smještaj 30 pasa no danas je taj broj udvostručen.

Veterinarska stanica Rijeka u goranskom mjestu Lič smjestila je Sklonište za životinje za pružanje skrbi napuštenim psima  s područja Gorskog kotara i Like, odnosno zbrinute sa teritorija gradova i općina na kojima Veterinarska stanica Rijeka ima sklopljen ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja. Kapacit je bio namjenjen za smještaj 30 pasa no danas je taj broj udvostručen.