Bara jedan – bara dva

U velikoj policijskoj akciji privedeno 40 dilera iz Rijeke i okolice, zapljenjeno droga vrijedna oko 2 milijuna kuna

U velikoj policijskoj akciji privedeno 40 dilera iz Rijeke i okolice, zapljenjeno droga vrijedna oko 2 milijuna kuna

U velikoj policijskoj akciji privedeno 40 dilera iz Rijeke i okolice, zapljenjeno droga vrijedna oko 2 milijuna kuna