Betlehemsko svjetlo stiže u Rijeku

Na treću nedjelju došašća, 11. prosinca u 15 sati, Nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu u katedrali sv. Vida u Rijeci organizira doček Betlehemskog svjetla mira i susret dječjih župnih zborova.

Po Betlehemsko svjetlo u Beč će otići članovi Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije zajedno s članovima slovenskog Saveza izviđača, a u katedralu sv. Vida katolički skauti unijet će ga zajedno s predstavnicima Saveza izviđača Hrvatske i predati riječkom nadbiskupu i metropolitu mons. Mati Uziniću. Svjetlo će dočekati djeca župnih zborova Riječke nadbiskupije koji će nakon dočeka održati koncert.