Betlehemsko svjetlo u rijeci

Katolički skauti i izviđači tradicionalno predali Betlehemsko svjetlo riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću.

Katolički skauti i izviđači tradicionalno predali Betlehemsko svjetlo riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću.

Katolički skauti i izviđači tradicionalno predali Betlehemsko svjetlo riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću.