Betlehemsko svjetlo

Svjetlo simbol mira stiglo danas u Rijeku

Svjetlo simbol mira stiglo danas u Rijeku

Svjetlo simbol mira stiglo danas u Rijeku