Bez barijera u Domu zdravlja Krk: Slabo pokretnim osobama olakšan dolazak na liječničke preglede

Dva lifta i stubišne platforme postavljeni su u Domu zdravlja Krk. Slabo pokretne te osobe s invaliditetom od sada mogu lakše na liječničke preglede.Investicija je započela prije dvije godina, a 150 tisuća za njenu realizaciju osigurali su Primorsko-goranska županija i sve jedinice lokalne samouprave s otoka.U zgradi Doma zdravlja u gradu Krku djeluje i Nastavni zavod za javno zdravstvo te Zavod za hitnu medicinu koji je najviše opterećen tijekom ljetnih mjeseci. Čak polovica godišnjih intervencija odradi se u četiri ljetna mjeseca.Uskoro će biti raspisan natječaj za liječnike koji će timovima pridružiti tijekom ljeta, a u tijeku je i nabavka vozila za hitnu medicinu. Krčki Dom zdravlja sudjeluje i u projektu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Telecordis kojemu je cilj dostupnost specijalističkih kardioloških usluga na razini primarne zdravstvene zaštite u ruralnim područjima i otocima. Oprema je spremna, a usluga bi uskoro trebala biti u provedbi.