BOLESNA I SAMA ŽIVI NA RUBU EGZISTENCIJE

52-godišnja Dolores Šipuš bolesna i sama živi u Jelenju na rubu egzistencije. Rijeka i Grobnik organiziraju veliku humanitarnu akciju. U prilogu donosimo njezinu potresnu životnu priču.

52-godišnja Dolores Šipuš bolesna i sama živi u Jelenju na rubu egzistencije. Rijeka i Grobnik organiziraju veliku humanitarnu akciju. U prilogu donosimo njezinu potresnu životnu priču.

52-godišnja
Dolores Šipuš bolesna i sama živi u Jelenju na rubu egzistencije.
Rijeka i Grobnik organiziraju veliku humanitarnu akciju. U prilogu
donosimo njezinu potresnu životnu priču.