Brendiranje kulture

TD Rijeka 2020 organizira Međunarodnu konferenciju na temu brendiranja kulture. A u planu su promocije Rijeke Europske prijestolnice kulture u Berlinu i Beogradu.

TD Rijeka 2020 organizira Međunarodnu konferenciju na temu brendiranja kulture. A u planu su promocije Rijeke Europske prijestolnice kulture u Berlinu i Beogradu.

TD Rijeka 2020 organizira Međunarodnu konferenciju na temu brendiranja kulture. A u planu su promocije Rijeke Europske prijestolnice kulture u Berlinu i Beogradu.