Brik

U Rijeci je počeo trodnevni BRIK, prvi internacionalni biomedicinski kongres što ga organiziraju studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U Rijeci je počeo trodnevni BRIK, prvi internacionalni biomedicinski kongres što ga organiziraju studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

U Rijeci je počeo trodnevni BRIK, prvi internacionalni biomedicinski kongres što ga organiziraju studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci