Brodomaketari

U Centru tehničke kulture otvorena je izložba maketa brodova Rijeka 2018 – izloženo više od trideset maketa brodova.

U Centru tehničke kulture otvorena je izložba maketa brodova Rijeka 2018 – izloženo više od trideset maketa brodova.

U Centru tehničke kulture otvorena je izložba maketa brodova Rijeka 2018 – izloženo više od trideset maketa brodova.