Buka

Živite u Rijeci i smeta vam buka? Od sada buku možete prijaviti u sklopu akcijskog plana upravljanja bukom.

Živite u Rijeci i smeta vam buka? Od sada buku možete prijaviti u sklopu akcijskog plana upravljanja bukom.

Živite u Rijeci i smeta vam buka? Od sada buku možete prijaviti u sklopu akcijskog plana upravljanja bukom.