U Župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova u Gradu Grobniku održana praizvedba Cerničkog Križnog puta

Cernički Križni put, oratorij za orgulje, violinu i vokal doživio je svoju praizvedbu u Župnoj crkvi sv.Filipa i Jakova u Gradu Grobniku.

Kategorija