Centar neuromedic

Centar Neuromedic pruža usluge magnetoterapije niskom frekvencijom. Možete ih posjetiti u Rijeci, Osječka 34. Broj telefona je 051/303 084.

Centar Neuromedic pruža usluge magnetoterapije niskom frekvencijom. Možete ih posjetiti u Rijeci, Osječka 34. Broj telefona je 051/303 084.

Centar Neuromedic pruža usluge magnetoterapije niskom frekvencijom. Možete ih posjetiti u Rijeci, Osječka 34. Broj telefona je 051/303 084.