Centar za autizam

Udruženje obrtnika Rijeka nastavlja sa humanitarnim radom. Na 12. po redu Maškaranoj joti održanoj u sklopu Riječkog karnevala prikupljena su značajna sredstva namijenjena u plemenite svrhe.

Udruženje obrtnika Rijeka nastavlja sa humanitarnim radom. Na 12. po redu Maškaranoj joti održanoj u sklopu Riječkog karnevala prikupljena su značajna sredstva namijenjena u plemenite svrhe.

Udruženje obrtnika Rijeka nastavlja sa humanitarnim radom. Na 12. po redu Maškaranoj joti održanoj u sklopu Riječkog karnevala prikupljena su značajna sredstva namijenjena u plemenite svrhe.