CESTA DC 403

Zaokružena je financijska konstrukcija za dugoočekivanu izgradnju ceste DC 403, od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, cesta vrijedna 520 milijuna kuna

Zaokružena je financijska konstrukcija za dugoočekivanu izgradnju ceste DC 403, od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, cesta vrijedna 520 milijuna kuna

Zaokružena
je financijska konstrukcija za dugoočekivanu izgradnju ceste DC 403,
od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, cesta vrijedna 520 milijuna kuna