ČISTA SRIJEDA

Danas će se, na Pepelnicu, suditi i zadnjim krivcima za sve loše stvari koje su se desile u protekloj godini. no, Čista srijeda ne označava samo završetak maškara, već i početak korizme, razdoblja pokore i odricanja u kojem se pripremamo za sam blagdan Uskrsa.

Danas će se, na Pepelnicu, suditi i zadnjim krivcima za sve loše stvari koje su se desile u protekloj godini. no, Čista srijeda ne označava samo završetak maškara, već i početak korizme, razdoblja pokore i odricanja u kojem se pripremamo za sam blagdan Uskrsa.

Danas će se, na Pepelnicu, suditi i zadnjim krivcima za sve loše stvari koje su se desile u protekloj godini. no, Čista srijeda ne označava samo završetak maškara, već i početak korizme, razdoblja pokore i odricanja u kojem se pripremamo za sam blagdan Uskrsa.