CIVILNO DRUŠTVO: ŽIVOT SA SINDROMOM DOWN

21. ožujka obilježen je dan osoba s down sindromom.U Civilnom društvu predstavili smo Udrugu za down sindrom Rijeka 21

21. ožujka obilježen je dan osoba s down sindromom.U Civilnom društvu predstavili smo Udrugu za down sindrom Rijeka 21

21.  ožujka obilježen je dan osoba s down sindromom.U Civilnom društvu predstavili smo Udrugu za down sindrom Rijeka 21