Creative startup rijeka

Rijeka je od 7. do 9. svibnja bila domaćin međunarodne konferencije Creative Startup koji je bio posvećen kreativnim industrijama. Prostor bivšeg Bernardia pokazao se idealnim za održavanje sajama, panela, kulturnih događaja, te klupskog programa.

Rijeka je od 7. do 9. svibnja bila domaćin međunarodne konferencije Creative Startup koji je bio posvećen kreativnim industrijama. Prostor bivšeg Bernardia pokazao se idealnim za održavanje sajama, panela, kulturnih događaja, te klupskog programa.

Rijeka je od 7. do 9. svibnja bila domaćin  međunarodne konferencije Creative Startup koji je bio  posvećen kreativnim industrijama. Prostor bivšeg Bernardia pokazao se idealnim za održavanje sajama, panela, kulturnih događaja, te klupskog programa.