Cres u europi

Čak tri poznata europska časopisa svoje stranice posvetili su rekordnoj turističkoj sezoni otoka Cresa.

Čak tri poznata europska časopisa svoje stranice posvetili su rekordnoj turističkoj sezoni otoka Cresa.

Čak tri poznata europska časopisa svoje stranice posvetili su rekordnoj turističkoj sezoni otoka Cresa.