Zajedno do murala

Vavik vjernoj Kiriji nedostaje još 15 000 kuna za realizaciju murala posvećenog stradanju Vukovara .

Kategorija