Crni baloni

Puštanjem crnih balona na Korzu obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Puštanjem crnih balona na Korzu obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Puštanjem
crnih balona na Korzu obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja
nad ženama