CRNO TRŽIŠTE

Na riječkoj se tržnici prodavao se slatki komunizam, ljuti nacionalizam, domaći fašizam, islam bez aditiva, suhi feminizam

Na riječkoj se tržnici prodavao se slatki komunizam, ljuti nacionalizam, domaći fašizam, islam bez aditiva, suhi feminizam

Na riječkoj se tržnici prodavao se slatki komunizam, ljuti nacionalizam, domaći fašizam, islam bez aditiva, suhi feminizam